Logo Hebog Peniarth

Archebion ac anfonebau 2021

Os ydych yn bwriadu gosod archeb gyda Chanolfan Peniarth yn fuan, ac eisiau derbyn anfoneb cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol, bydd angen i chi archebu cyn dydd Llun 15 Mawrth 2021 os gwelwch yn dda, er mwyn i'r Swyddfa Gyllid gael amser i brosesu pob anfoneb.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Peniarth