Logo Hebog Peniarth

Aur am Air

Ap cyffrous deniadol o weithgareddau a gemau rhyngweithiol i gefnogi sgiliau sillafu yn y Gymraeg o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4.

Adnodd deniadol sy'n hybu dysgu annibynnol plant a phobl ifanc gan gefnogi'r iaith Gymraeg yn yr ysgol ac ar yr aelwyd gartref.