Logo Hebog Peniarth

Caneuon Cŵl

Llyfrau ac apiau sy'n cynnwys 60 o ganeuon a rhigymau hwyliog, gwreiddiol i blant 3 - 7 oed gan Caryl Parry Jones a Steffan Rhys Williams. Mae'r caneuon wedi eu cyfansoddi yn arbennig er mwyn gallu cael eu defnyddio mewn gwahanol ardaloedd (mewnol ac allanol) o fewn dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen.