Logo Hebog Peniarth

Cymeriadau Difyr

Dyma ddwy gyfres o lyfrau stori, Stryd y Rhifau, a Glud y Geiriau, i blant 3 - 7 oed. Mae pob llyfr yn canolbwyntio ar gymeriad rhif neu atalnod, ac yn gymorth i hybu adnabyddiaeth plant o rhifolion a marciau atalnodi penodol mewn ffordd hwyliog a chyffrous.

Mae'r llyfrau'n hyrwyddo chwilfrydedd ymhlith y plant ac yn ysgogi eu hawydd i ddysgu mwy am y cymeriadau newydd, cyfoes ac apelgar.