Logo Hebog Peniarth

Wyt ti'n gwybod?

Dyma ddwy gyfres o lyfrau cyfair i gyflwyno plant i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o'u cwmpas yn ogystal ag hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth.