Logo Hebog Peniarth

02

Maw 2023

Tric a Chlic yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 mlwydd oed!

Mae’r rhaglen ffoneg synthetig, Tric a Chlic yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed. Ers sefydlu’r rhaglen wreiddiol mae bellach yn gynllun sy’n cael ei ddefnyddio’n genedlaethol mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg, fel ei gilydd. Gwelwyd ysgolion ar hyd a lled Cymru, ymhob rhanbarth, yn buddsoddi ac yn elwa’n sylweddol o’r rhaglen.

Mwy o Newyddion

Wyt ti'n gwybod?

Mwy o Brosiectau