CGC Logo - Peniarth
Peniarth banner 1

Newyddion Diweddaraf

13 Ebr 2023

Mae'n fis Ymwybyddiaeth Mathemateg ac Ystadegau!

Mae'n fis Ymwybyddiaeth Mathemateg ac Ystadegau ac yn gyfle arall i ni dynnu'ch sylw at un o adnoddau diweddaraf #peniarth sef y Pecynnau Posau Mathemateg.

02 Maw 2023

Tric a Chlic yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 mlwydd oed!

Mae’r rhaglen ffoneg synthetig, Tric a Chlic yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed. Ers sefydlu’r rhaglen wreiddiol mae bellach yn gynllun sy’n cael ei ddefnyddio’n genedlaethol mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg, fel ei gilydd. Gwelwyd ysgolion ar hyd a lled Cymru, ymhob rhanbarth, yn buddsoddi ac yn elwa’n sylweddol o’r rhaglen.

Mwy o Newyddion

Ers blynyddoedd lawer, mae Peniarth wedi bod yn un o brif gyhoeddwyr adnoddau print a digidol sy’n gwasanaethu’r sector addysg yng Nghymru gyfan o gyfnod y blynyddoedd cynnar i addysg uwch. Mae Peniarth wedi creu cannoedd o adnoddau sy'n cynnwys cynlluniau poblogaidd fel Tric a Chlic, nifer o apiau a gwefannau. Ariennir llawer o'n hadnoddau gan Lywodraeth Cymru ac maent yn ategu gweithrediad Cwricwlwm i Gymru.

Partneriaid a Chleientiaid