CGC Logo - Peniarth

Newyddion

20 Meh 2023

Rhifyn Newydd Cylchgrawn Cyw

Rydyn ni wedi rhyddhau rhifyn newydd o'r cylchgrawn poblogaidd Cyw a'i ffrindiau!

13 Ebr 2023

Mae'n fis Ymwybyddiaeth Mathemateg ac Ystadegau!

Mae'n fis Ymwybyddiaeth Mathemateg ac Ystadegau ac yn gyfle arall i ni dynnu'ch sylw at un o adnoddau diweddaraf #peniarth sef y Pecynnau Posau Mathemateg.

02 Maw 2023

Tric a Chlic yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 mlwydd oed!

Mae’r rhaglen ffoneg synthetig, Tric a Chlic yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed. Ers sefydlu’r rhaglen wreiddiol mae bellach yn gynllun sy’n cael ei ddefnyddio’n genedlaethol mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg, fel ei gilydd. Gwelwyd ysgolion ar hyd a lled Cymru, ymhob rhanbarth, yn buddsoddi ac yn elwa’n sylweddol o’r rhaglen.

07 Ion 2020

Llyfrau stori a cherddi addysgol newydd i sbarduno plant i archwilio a darganfod yn yr awyr agored

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref - dwy gyfres o lyfrau yn dilyn anturiaethau cymeriadau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref.

04 Rhag 2019

Lleisiau Glannau Teifi - Cyhoeddi llyfr sy'n cofnodi hanes rhai o gymeriadau Dyffryn Teifi

Cyn Bennaeth Adran Ysgol Dyffryn Teifi, Dwynwen Teifi yn cyhoeddi llyfr sy'n adrodd hanesion amrywiaeth o gymeriadau sy'n byw yn Nyffryn Teifi

19 Tach 2019

Peniarth ar HWB

Mae gan Peniarth bethwmbreth adnoddau addysg amrywiol ar gyfer pob oed yn rhad ac AM DDIM ar wefan Hwb Llywodraeth Cymru.

14 Hyd 2019

Dathlu’r Deg – Peniarth yn ail frandio fel rhan o ddathliadau’r Ganolfan yn 10 mlwydd oed

Yn 2019 dathlwyd dengmlwyddiant Peniarth. Fel rhan o’r dathliadau mae’r Ganolfan wedi ail frandio ac yn lansio logo newydd sbon.

20 Medi 2019

Lansio cyfres o lyfrau darllen cilyddol i ddatblygu sgiliau ymateb a dadansoddi

Lansio cyfres o 6 llyfr ffeithiol gwreiddiol ar gyfer dysgwyr MATh blynyddoedd 5 a 6 Cyfnod Allweddol 2

07 Awst 2019

Cyhoeddi casgliad o fonologau Cymraeg gan Cefin Roberts ar faes y Brifwyl

Lansio casgliad o fonologau cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio drama Lefel A ac ar lefel Prifysgol.

11 Gor 2019

Ap newydd, arloesol, i asesu lefelau llythrennedd plant

Datblygu a chyhoeddi Ap newydd arloesol i’r sector addysg yng Nghymru fydd yn cynorthwyo athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd disgyblion.