CGC Logo - Peniarth

Newyddion

07 Awst 2019

Cyhoeddi casgliad o fonologau Cymraeg gan Cefin Roberts ar faes y Brifwyl

Lansio casgliad o fonologau cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio drama Lefel A ac ar lefel Prifysgol.

11 Gor 2019

Ap newydd, arloesol, i asesu lefelau llythrennedd plant

Datblygu a chyhoeddi Ap newydd arloesol i’r sector addysg yng Nghymru fydd yn cynorthwyo athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd disgyblion.

12 Meh 2019

Cyhoeddi adnodd newydd i ddatblygu dychymyg dysgwyr Cyfnod Allweddol 2

Llun a Thrin - Set o 30 o gardiau lliwgar ar gyfer y Cyfnod Sylfaen

12 Meh 2019

Myfyriwr PCYDDS yn darlunio llyfr stori newydd i Peniarth