CGC Logo - Peniarth

Mae'n fis Ymwybyddiaeth Mathemateg ac Ystadegau!

Mae'n fis Ymwybyddiaeth Mathemateg ac Ystadegau ac yn gyfle arall i ni dynnu'ch sylw at un o adnoddau diweddaraf #peniarth sef y Pecynnau Posau Mathemateg. Mae'r pecynnau yn rhoi cyfle i ddysgwyr fwynhau dysgu a datrys problemau gyda'r 4 cymeriad Asha, Cai, Hal a Lili yn ein tywys drwy'r posau deniadol a chyffrous. Dewch i weld beth mae staff a disgyblion Ysgol Gynradd Gwynfryn yn feddwl...

#misymwybyddiaethmathemategacystadegau #mathemategacystadegau