CGC Logo - Peniarth
Peniarth banner 1

Newyddion Diweddaraf

24 Ion 2024

Cyfres ddarllen newydd, Dyna chi dric!

Dyma gyfres ddarllen newydd sbon yn y Gymraeg sy’n cynnwys 21 o lyfrau sydd wedi eu graddoli rhwng tri cham. Mae’r gyfres yn addas ar gyfer dysgwyr 4-8 oed sy’n dysgu darllen yn Gymraeg gyda’r nod o ennyn diddordeb y plant lleiaf mewn llyfrau a straeon difyr.

01 Rhag 2023

Sêl 12 Diwrnod y Nadolig 2023

I ddathlu'r Nadolig a Thymor Ewyllys Da mae @Peniarth yn cynnig 12% i ffwrdd ar archebion trwy'r siop rhwng 01/12/23 a'r 12/12/23.

Mwy o Newyddion

Ers blynyddoedd lawer, mae Peniarth wedi bod yn un o brif gyhoeddwyr adnoddau print a digidol sy’n gwasanaethu’r sector addysg yng Nghymru gyfan o gyfnod y blynyddoedd cynnar i addysg uwch. Mae Peniarth wedi creu cannoedd o adnoddau sy'n cynnwys cynlluniau poblogaidd fel Tric a Chlic, nifer o apiau a gwefannau. Ariennir llawer o'n hadnoddau gan Lywodraeth Cymru ac maent yn ategu gweithrediad Cwricwlwm i Gymru.

Partneriaid a Chleientiaid