CGC Logo - Peniarth

Rhifyn Newydd Cylchgrawn Cyw

Rydyn ni wedi rhyddhau rhifyn newydd o'r cylchgrawn poblogaidd Cyw a'i ffrindiau!

Cyw a’i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Ac maen nhw nôl eto mewn rhifyn arbennig ar gyfer yr Haf. Mae’r 48 tudalen yn llawn dop o weithgareddau hwyliog fydd yn addas ar gyfer plant ifanc hyd at chwech oed. Law yn llaw â’r cylchgrawn, mae ​gwefan arbennig yn cynnig cyfieithiad o’r holl gynnwys, gan ddarparu cyfle i’r di-Gymraeg glywed y cynnwys yn cael eu darllen yn y Gymraeg.

https://pth.cymru/tanysgrifio nawr i gael y 4 rhifyn nesaf am £17 a chludiant AM DDIM, neu prynwch unrhyw un o'r 8 rhifyn arall nawr!