CGC Logo - Peniarth

Portffolio

Dyma bortffolio o'n gwaith diweddaraf, sy'n cynnwys llyfrau darllen, adnoddau addysg, apiau ac adnoddau rhyngweithiol - i gyd wedi eu cynllunio a'u datblygu gan staff yn fewnol. Mae'n gwaith yn cynnwys cyfuniad o gyhoeddiadau print a digidol. Fel rhan o'n gwasanaethau, rydym yn cynnig gwasanaeth dylunio gwe i ysgolion a chleientiaid allanol. Dyma esiamplau o'n gwaith dros y blynyddoedd.

Wyt ti'n gwybod?

Gweler y Prosiect Yma

Caneuon Cŵl

Gweler y Prosiect Yma

Tric a Chlic

Gweler y Prosiect Yma

Cymeriadau Difyr

Gweler y Prosiect Yma

Aur am Air

Gweler y Prosiect Yma

Ap Dewin a Doti

Gweler y Prosiect Yma