CGC Logo - Peniarth

Ap Dewin a Doti

Ap ar gyfer plant rhwng 2 - 5 oed sy'n cynnwys 4 stori Dewin a Doti, cymeriadau unigryw Mudiad Meithrin.

Manyleb:

Creu Ap newydd ar gyfer y Mudiad Meithrin er mwyn cynnwys;

  • 4 stori newydd ar gyfer cymeriadau poblogaidd Dewin a Doti
  • Animeiddiad o'r llyfrau
  • Sain a trosleisiad o'r straeon

Ein Ymagwedd:

Rydym wedi datblygu app rhyngweithiol, lliwgar a deniadol i blant 3 - 5 oed. Mae’r llyfrau’n adlewyrchu elfennau o fywydau plant bach yng Nghymru yn ei holl amrywiaeth ac yn cyfuno hynny â’r hud a lledrith sydd gan y ddau gymeriad hoffus Dewin a Doti. Teitlau’r llyfrau yw Dewin a Doti yn yr Archfarchnad, Dewin a Doti’n Helpu yn y Gêm Fawr, Dewin a Doti’n Helpu yn y Pwll Nofio a Dewin a Doti’n Mynd i’r Parc.